List Jaro Leto Podzim Zima
Hlavní menuSTRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

Test kortizolu ze slin

Jde o neinvazivní a v místních podmínkách poměrně atypické vyšetření, které laboratoře v ČR běžně neprovádějí. Vyšetření slin je velice užitečnou pomůckou při diagnóze, léčbě a kontrole mnoha zdravotních stavů. Hlavní oblastí aplikace tohoto vyšetření je detekce stavu hormonů, což je stěžejně důležité například pro stanovení jednotlivých fází adrenální únavy. Odběr slin se provádí velice snadno v domácích podmínkách žvýkáním tamponu vyjmutého z vnitřní nádobky po otevření zkumavky Salivette.

TestK00TestK01TestK02 TestK03TestK04

Možnosti testu

Současná nabídka možností jednotlivých vyšetření zahrnuje Kortizol, DHEAS, Progesteron, Testosteron, Estradiol a Amylázu . Vše se vyšetřuje ze stejných vzorků. U Kortizolu a případně i DHEAS a Amylázy je obvyklé dělat více vyšetření v průběhu dne, aby se zjistil reálný stav hormonů a jejich případná odchylka od normálu v jednotlivých fázích dne a noci. Progesteron, Testosteron a Estradiol se vyšetřují pouze z ranního vzorku, což je dostatečně vypovídající.

Základní vyšetření Kortizolu zahrnuje čtyři vzorky, což plně vyhovuje pokud má klient problémy pouze ve dne a v noci dobře spí. Noční buzení většinou souvisí s rozhozenou hladinou Kortizolu. Pak je jednoznačně vhodné nabrat vzorků pět s tím, že pátý vzorek se nabírá v čase kdy se klient obvykle probouzí (většinou 1-3 hod. ranní).

Hodnota DHEAS je návazné vyšetření, které se používá pro stanovení pokročilosti adrenální únavy, nebo lépe řečeno pro určení konkrétní fáze adrenální únavy. Tuto hodnotu lze stanovit buď z ranního vzorku, nebo z průměru získaných hodnot ze všech vzorků v průběhu dne, což je podstatně přesnější, než pouze ranní vzorek.

Progesteron, Testosteron, Estradiol a Amyláza jsou návazná vyšetření, která podávají detailnější přehled o stavu hormonů v těle.

Související informace

Výchozí Kortizol - čtyři vzorky ..... objednáte Zde

Klient obdrží přepravní box + 4 ks zkumavek Salivette, vyplněnou žádanku použitelnou v každé laboratoři EUC po celé ČR, návod k použití a aktuální seznam laboratoří EUC, kam lze vzorky předat ke zpracování, včetně telefonních kontaktů. V ceně je zahrnuto vyhodnocení výsledků, zpracování kortizolové křivky a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu.

Výchozí Kortizol - pět vzorků ..... objednáte Zde

Klient obdrží přepravní box + 5 ks zkumavek Salivette, vyplněnou žádanku použitelnou v každé laboratoři EUC po celé ČR, návod k použití a aktuální seznam laboratoří EUC, kam lze vzorky předat ke zpracování, včetně telefonních kontaktů. V ceně je zahrnuto vyhodnocení výsledků, zpracování kortizolové křivky a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu.

Opakovaný Kortizol - čtyři vzorky ..... objednáte Zde

Klient obdrží 4 ks zkumavek Salivette, vyplněnou žádanku použitelnou v každé laboratoři EUC po celé ČR a aktuální seznam laboratoří EUC, kam lze vzorky předat ke zpracování, včetně telefonních kontaktů. V ceně je zahrnuto vyhodnocení výsledků, zpracování kortizolové křivky a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu.

Opakovaný Kortizol - pět vzorků ..... objednáte Zde

Klient obdrží 5 ks zkumavek Salivette, vyplněnou žádanku použitelnou v každé laboratoři EUC po celé ČR a aktuální seznam laboratoří EUC, kam lze vzorky předat ke zpracování, včetně telefonních kontaktů. V ceně je zahrnuto vyhodnocení výsledků, zpracování kortizolové křivky a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu.

DHEAS - ranní vzorek ..... objednáte Zde

Vyšetření hodnoty DHEAS zpravidla není požadováno jako samostatné vyšetření. Uvedená cena je tedy postavena pouze jako návazné vyšetření ranní hladiny kortizolu. V ceně je zahrnuto vyšetření, vyhodnocení výsledku a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu. Cena nezahrnuje potřebný materiál (přepravní box + zkumavku Salivette), který by bylo nutné dodat, pokud by klient požadoval toto vyšetření samostatně bez vyšetření kortizolu, ale není problém cenu na požádání stanovit.

DHEAS - čtyři, nebo pět vzorků ..... objednáte Zde

Vyšetření hodnoty DHEAS zpravidla není požadováno jako samostatné vyšetření. Uvedená cena je tedy postavena pouze jako návazné vyšetření hladin kortizolu. V ceně je zahrnuto vyšetření, vyhodnocení výsledku, zanesení zjištěných hodnot do grafu kortizolové křivky a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu. Cena nezahrnuje potřebný materiál (přepravní box + požadovaný počet zkumavek Salivette), který by bylo nutné dodat, pokud by klient požadoval toto vyšetření samostatně bez vyšetření kortizolu, ale není problém cenu na požádání stanovit.

Progesteron - ranní vzorek ..... objednáte Zde

Vyšetření hodnoty Progesteronu zpravidla není požadováno jako samostatné vyšetření. Uvedená cena je tedy postavena pouze jako návazné vyšetření ranní hladiny kortizolu. V ceně je zahrnuto vyšetření, vyhodnocení výsledku a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu. Cena nezahrnuje potřebný materiál (přepravní box + zkumavku Salivette), který by bylo nutné dodat, pokud by klient požadoval toto vyšetření samostatně bez vyšetření kortizolu, ale není problém cenu na požádání stanovit.

Testosteron - ranní vzorek ..... objednáte Zde

Vyšetření hodnoty Testosteronu zpravidla není požadováno jako samostatné vyšetření. Uvedená cena je tedy postavena pouze jako návazné vyšetření ranní hladiny kortizolu. V ceně je zahrnuto vyšetření, vyhodnocení výsledku a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu. Cena nezahrnuje potřebný materiál (přepravní box + zkumavku Salivette), který by bylo nutné dodat, pokud by klient požadoval toto vyšetření samostatně bez vyšetření kortizolu, ale není problém cenu na požádání stanovit.

Estradiol - ranní vzorek ..... objednáte Zde

Vyšetření hodnoty Estradiolu zpravidla není požadováno jako samostatné vyšetření. Uvedená cena je tedy postavena pouze jako návazné vyšetření ranní hladiny kortizolu. V ceně je zahrnuto vyšetření, vyhodnocení výsledku a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu. Cena nezahrnuje potřebný materiál (přepravní box + zkumavku Salivette), který by bylo nutné dodat, pokud by klient požadoval toto vyšetření samostatně bez vyšetření kortizolu, ale není problém cenu na požádání stanovit.

Amyláza - čtyři, nebo pět vzorků..... objednáte Zde

Výsledné hodnoty hladiny amylázy ve slinách poskytují poměrně přesnou představu o stavu akutní stresové zátěže organizmu. Také s poměrně slušnou pravděpodobností určí, zda je pro daného jedince vhodné, nebo nevhodné jíst obiloviny. Vyšetření zpravidla není požadováno jako samostatné vyšetření. Uvedená cena je tedy postavena pouze jako návazné vyšetření hladin kortizolu. V ceně je zahrnuto vyšetření, vyhodnocení výsledku, zanesení zjištěných hodnot do grafu kortizolové křivky a seznámení s návrhem vhodného postupu k normalizaci zjištěného stavu. Cena nezahrnuje potřebný materiál (přepravní box + požadovaný počet zkumavek Salivette), který by bylo nutné dodat, pokud by klient požadoval toto vyšetření samostatně bez vyšetření kortizolu, ale není problém cenu na požádání stanovit.

Předání vzorků - sběrná místa laboratoří ECU

Druhý den po nažvýkání předejte neprodleně vzorky ke zpracování. Můžete je předat s přiloženou žádankou na kterékoliv sběrné místo v ČR viz. aktuální seznam sběrných míst na stránkách laboratoří ECU:http://www.euclaboratore.cz/odberova-mista/mapa-odberovych-mist

Případně, pokud je sběrné místo mimo rozumný dosah od vašeho bydliště, můžete vzorky zaslat poštou balíkem do ruky u kterého je garantováno doručení do 24 hodin. Toto se týká především zahraničních klientů, kdy stačí odeslat balík z nejbližší pošty v ČR, tedy těsně za hranicí a není potřeba zajíždět na sběrná místa která jsou ve vnitrozemí. Balík je ideální odeslat v první polovině týdne, nejpozději ve středu, aby v případě nějakého problému na poště bylo možné doručit vzorky do laboratoře ke zpracování nejpozději do konce pracovního týdne, tedy v pátek. Každopádně je nežádoucí aby došlo ke skladování vzorků v nevyhovujících podmínkách poštovních skladů přes víkend, což by mohlo vzorky zničit a pošta vám žádnou náhradu neposkytne. Jednoznačně je vhodné sledovat i pohyb balíku až po doručení, protože přepravní služby a především pošta běžně balík nedoručí, nikoho neupozorní, nechají ho vyhnít 7 dní na poště a pošlou zpět. Pokud se tedy pohyb balíku před doručením někde zastaví je nutné situaci neprodleně řešit.

Adresa pro případné zaslání vzorků Balíkem Do ruky:

EUC Laboratoře s.r.o. Sokolovská 31/155 18000 Praha 8 – Libeň

Nahoru
foto
filtracevodycz zivavoda